Patrimonium

gebouw

Patrimonium

Uw bedrijfspatrimonium, materiaal en voorraden zijn belangrijk om uw activiteiten goed uit te voeren.

ONS AANBOD

Brandverzekering

Tegen risico’s zoals brand, storm, waterschade, glasbreuk en natuurrampen, voor uw gebouw en inhoud.

Bedrijfsschade

Verzekert het behoud van het bedrijfsresultaat en brengt u opnieuw in de financiële situatie van voor een schadegeval.

@rtronic (electronica)

Een pakket met sluitende waarborgen, zowel voor uw hardware, uw software als voor bijkomende kosten. Ook diefstal, fout gebruik en het vallen van het toestel is verzekerd.

ABR (Alle Bouwplaats Risicoverzekering)

Verzekert alle partijen in een welbepaald bouwwerk, tijdens de bouw en de instandhoudingsperiode. De dekking geldt voor de schade aan het bouwwerk, inclusief brand, diefstal, storm, enz. als voor schade aan derden.

Lees meer