Aansprakelijkheid

familie

Aansprakelijkheidsverzekeringen:
een woord dat vele ladingen dekt.

VZW cover

Elke organisatie loopt heel wat risico’s op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en de mogelijke lichamelijke ongevallen. Om het u gemakkelijk te maken, dekt de vzw-cover risico’s in één enkel contract. 3 waarborgen:

  • Burgerlijke Aansprakelijkheid
    Lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.
  • Rechtsbijstand
    Juridische en financiële bijstand bij geschillen.
  • Lichamelijk Ongevallen
    Lichamelijke schade van vrijwilligers.
Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurders

Vergoedt bestuurders en leden van het directiecomité tegen de financiële gevolgen van een fout die ze begaan bij het uitoefenen van hun mandaat. Zo is hun privévermogen optimaal beschermd.

Objectieve Aansprakelijkheid

Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is? Dan bent u waarschijnlijk wettelijk verplicht om deze verzekering af te sluiten. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kunt u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.

Cybercriminaliteit, een onderschat probleem : 1 op 2 organisatie is slachtoffer.

Directe bijstand van ervaren IT-experts, ondersteuning door een gespecialiseerde jurist bij een lek van persoonlijke gegevens, deskundige hulp van communicatieprofessionals, schadevergoeding en verdedigingskosten voor juridische acties voortvloeiend uit cybercriminaliteit.

Lees Meer